Alueen luonnon monimuotoisuus

 

Kylät ovat yksinään jo merkittäviä kohteita matkailulle, jokaisella kylällä on oma historiansa ja jokainen kylä eroaa toisesta aina jollain tavalla. Kylien ympäristö tarjoaa matkailijalle idyllistä vanhaa maisemaan ja luontoa rakastaville löytyy näiden lähistöltä useita erilaisia kohteita missä ihailla ja palata luonnon helmaan. Oli kyseessä sitten kesäinen reissu halki perinteisten kylämaisemien, tai pysyvästi kyläelämään rakastunut asukas, kannattaa myös alueen luonnon tarjontaan tutustua.

Erilaisia maastoja, metsiä ja soita on runsaasti ja esimerkiksi Orimattilasta löytyy Mallusjoen vanha metsä, sekä Meiliäissuo. Lapinjärveltä voi päätyä Ilveskallion vanhaan metsään, mikä on koti lukuisille uhanalaisille kovakuoriaisille. Halutessa voi vaikka kivuta 99 metrin korkuisen Saukonkallion päälle ihailemaan maalais- ja metsämaisemaa silmänkantamattomiin.

Porvoo taas on vuorotellen osaksi savipohjaista, viljeltyä jokilaaksoa ja kallioisia, moreenipeitteisiä mäkimaita sekä rikkonaista rantaviivaa ja saaria.

Täältä löytyy myös useita suojEco_villageeltuja soita, esimerkiksi Boxin suot, Emäsalon suot ja jopa merensuojelualue. Metsämaisemaan pääsee sopivasti tutustumaan Tungtsräsketin vanhassa metsässä ja Porvoonjoen suisto on omanlaisensa kokemus luontoa rakastavalle matkaajalle.

Pukkilasta löytyy lintuystäville paljon nähtävää Kanteleenjärven lintuvedellä tai vaikka Venunmetsässä.

Askolasta voi löytää vanhan Kopinkallion kvartsilouhoksen sekä useita hiidenkirnuja. Myrskylä puolestaan tarjoaa niin jokia kuin järviä sekä peltoja ja Suomelle tyypillisiä, mutta aina yhtä kauniita sekametsiä.

Yksi merkittävimmistä alueiden luontokohteista on Sipoossa sijaitseva Sipoonkorven kansallispuisto. Alue kattaa 2 300 hehtaaria ja on pääkaupunkiseudun viimeisimpiä rakentamattomia ympäristöjä. Alueelta löytyy kulttuurimaisemaa, soita ja metsiä, maaston ja korkeuserojen vaihdellessa suuresti. Kuusivaltainen metsä tarjoaa myös lehtomaisia kankaita ja kalliometsiä. Luonnonsuojelualueen halki virtaa Sipoonjoen sivujoki, jonka rannoilta voi löytää erittäin runsaan lintukannan. Metso voi kurkistella metsän siimeksestä ja yön pimennossa voi nähdä huuhkajan liitävän peltojen yllä. Lehdoissa kasvaa myös harvinaisia kasveja, esimerkiksi keltavuokko, pystykiurunkannus ja lehtosinijuuri.

Alue sulkee sisäänsä lähes kaikki Etelä-Suomessa tavattavat nisäkäslajit, myös harvinaisemman ilveksen.

Suojelualueeseen kuuluu myös Hindsbyn kylä, jonka synty sai alkunsa jo 1200-luvulla ja oli 1300-luvulla Sipoon suurin kylä. Kylän perustamisesta lähtien maanviljely on ollut tärkeä osa kylän elämää ja sama perinne jatkuu edelleen.