Koulutus, työllistyminen ja uramahdollisuudet.

Maaseudulla koulutus ja työllistyminen on hyvin erilaista kaupunkiin verrattuna ja paikoitellen tämä on jopa haasteellista.

 

Koulutus

Joistain kylistä kouluja ei löydy enää lainkaan, vaan opiskelemaan on lähdettävä kauemmas. Vaikka koulut sisältäisivätkin useamman kylän lapset, on luokkakoot yleensä pieniä eikä näille aina voida tarjota omaa opettajaa. Tällöin yhdistetään esimerkiksi kaksi tai neljä luokka-astetta samalle opettajalle. Tämä opettaa lapsille enemmän vastuuta, koska opettaja ei aina voi olla neuvomassa ja ikäerot lievittyvät. Yksilöllistä opetusta on kuitenkin vaikea saada ja keskittyminen voi olla vaikeaa luokassa, jossa puhutaan aina.

Lukiot ja yläasteet ovat usein kauempana ja vain isoimmissa kylissä tai kaupungeissa. Ala-asteelta yläasteelle siirtyvät kyläschool_in_villagen lapset kokevatkin usein suuren yllätyksen kun edessä on omanikäisten luokka ja esimerkiksi hiljaisuus kokeiden ajan.

Yliopisto-opetusta järjestetään vain isoimmissa kaupungeissa ja usein nuoriso joutuu muuttamaan vähintään tässä vaiheessa kaupunkiin. Usein kaupunki jää pysyväksi ratkaisuksi maaseudun ja kylien huonon työennusteen vuoksi, mutta nykyään jo kasvavissa määrissä nuoria palaa takaisin kylien elämään.

 

Työt ja työllistyminen

Kylistä löytyy niiden alueiden ja tarjonnan mukaan erilaisia työllistymisvaihtoehtoja. Maaseututöitä esimerkiksi pelloilla tai navetoissa löytyy jonkin verran, mutta tämä työ ei sovi kaikille. Järvien rannoilla tai suosituissa matkakohteissa olevat kylät tarjoavat sesonkina erilaisia töitä esimerkiksi kesämökkien siivoajana tai paikallisen matkakeskuksen vastaanottovirkailijana. Kesäkahviloista ja nukketeattereista voi myös löytää väliaikaista työtä. Joissain kylissä on työosuuskunta, joka kerää pieniä hommia lähikylistä ja sen ympäristöstä. Työt vaihtelevat suuresti esimerkiksi kodinhoidosta puhelimeen vastailuun, mutta ne luovat mainion lisän, jos päivätyö ei tuo tarvittavaa palkkaa toimeentuloa varten.

Isommissa kylissä työllistyminen on luonnollisesti helpompaa, mitä enemmän palveluita sen todennäköisempää on löytää paikka. Kirjastot, liikuntatilat, postit, kioskit ja muut palveluita tarjoavat työpaikat ovat iso osa toimeentuloa usealle.

Erityisesti pienempiin kyliin muuttavat uudet asukkaat ryhtyvät kuitenkin useimmin yrittäjiksi. Omien kädentyön tulosten myyminen tai vaikka pienen kaupan perustaminen kylään tuo monelle leivän pöytään. Myös yleistyvä etätyö on tuonut uusia mahdollisuuksia pienimmillekin kylille, jos työn voi tehdä koneelta käsin ei sijainnilla ole merkitystä. Näiden uusien asukkaiden mukana kylät saavat myös uutta osaamista ja aktiivisuutta mikä on tärkeä tekijä kylän elinvoimaisuuden säilyttämisessä.