Kylien kehittäminen nykymaailmassa

Suomessa kylät ovat historiallista arvoa kantava asumismuoto ja valitettavasti nämä ovat katoamassa kaupungistumisen myötä. Väestö kylissä vanhenee, työmahdollisuudet pienenevät ja nuoriso muuttaa erilaisten syiden seurauksena kaupunkeihin.

Kylien kehittäminen on nykyaikana sekä tärkeää että ehdottoman välttämätöntä, jotta ne saadaan pidettyä elinvoimaisina ja pysyvinä tuleville sukupolvillekin. Jokainen kylä on omanlaisensa, omine vahvuuksineen ja heikkouksineen, joten kylän kehittämisessä on otettava huomioon yksilöllisesti kylien tarpeet ja mahdollisuudet.

Kylien tulevaisuutta suunniteltaessa on otettava ensinnäkin huomioon kylään liittyvä vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen on toimittava kylän sisällä sekä asukkaiden että maanomistajien välillä, muiden kylien kanssa sekä kunnan kanssa. Myöskin paikallisten elinkeinotarjoajien on tärkeää muodostaa hyvä vuorovaikutus kylän asukkaisiin.

Kyläkokouksilla voidaan kuulla paikallisten asukkaiden toiveita ja mietteitä kylän tulevaisuuteen liittyen. Jokaisella on omia näkemyksiä ja omia vahvuusalueita, joten eri suunnitteluryhmät voivat olla ratkaisu erilaisten tulevaisuuden näkymien ja mahdollisuuksien suunnitteluun. Suunnitteluryhmät tekevät kukin omat aloittavat tavoitteet kylää koskien. Lisäksi alueesta on kerättävä tietoa esimerkiksi historian, ympäristön, aDevelopment_in_villagesumisen ja väestön suhteen.

Myös tietoa kylän vahvuuksista ja mahdollisuuksista sekä heikkouksista ja uhista on kerättävä. Millä mallilla työllisyys on? Onko alueella esimerkiksi nähtävyyksiä tai historiallisia kohteita? Suunnitellaanko lähistölle ympäristöä muuttavaa tai häiritsevää rakennelmaa, esimerkiksi tehdasta tai moottoritietä? Onko alueella riittävä määrä asuntoja tai onko niitä kenties liikaa?

Suunnitteluryhmien on myös hyvä tässä vaiheessa miettiä alustavia tavoitteita hiukan yksityiskohtaisemmin, mitä konkreettisesti lähdetään tekemään ja miten?

Minkälaiset tulevaisuuden näkymät kylälle todella halutaan ja mihin on mahdollisuuksia?

On otettava huomioon myös, mitä ulkopuolista apua tarvitaan, mihin toimenpiteisiin ja mitkä toteuttajat liittyvät kehittymishankkeeseen? Esimerkiksi kunnan kanssa on hyvä olla vuorovaikutuksessa ja tehdä yhteistyötä, jotta esimerkiksi mahdollisiin yleiskaavoituksiin voidaan vaikuttaa ja varautua.

Voiko yhteistyö olla myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa? Jos kylästä löytyy nähtävää historiallisesti tai ympäristön antimina, esimerkiksi kaunis järvenranta tai luontopolku, voisi kylän mainostusta pyytää vaikka Suomeen keskittyneiltä matkantarjoajilta.

Kun tiedossa on sekä kyläläisten toiveet että kylän tarjoamat mahdollisuudet, voidaan laatia kyläkaavaluonnos. Suunnitelman seuraava vaihe on toimenpiteiden konkreettinen suorittaminen ja tarvittaviin yhteistyökumppaneihin yhteyden ottaminen. Kehittämistyö organisoidaan ja jatko sekä aikataulu mietitään yhdessä.